Care este povestea mobilierului tău?

Spune-ne povestea ta şi poţi câştiga
premii în valoare de 3000 de RON*!

  Mobila ta a fost si este parte din povestea ta.

  Poate este fotoliul în care ai citit cele mai bune cărţi, cele care te-au ajutat sa fii cine eşti astăzi.
  Poate a fost biroul unde ai lucrat la visul tău sau poate a fost balconul unde ţi-ai construit coltul de relaxare.

  Indiferent care este sau a fost locul tău favorit din casă, noi te invităm să împărtăşeşti cu noi povestea ta şi poţi
  câştiga cele 3 premii în valoare totală de 3000 RON*.

  Povestea ta!

  Înscrie-te pe www.rom-confort.ro între 15 octombrie – 12 noiembrie și respectă pașii de mai jos pentru a intra in cursa pentru marele premiu!

  1

  Intră pe www.rom-confort.ro

  2

  Crează-ți cont sau autentifică-te în el.

  3

  Înregistrează-ți povestea mobilierului tau.

  4

  Aduna cele mai multe voturi pentru povestea ta.

  Daca ai parcurs acesti pasi, esti automat inscris in concurs!

  Nu uita, daca partici la concurs si aduni cele mai multe voturi, poti castiga unul dintre cele 3 premii in valoare totala de 3000 de lei:

  Premiul 1: Voucher in valoare de 1500 RON

  Premiul 2: Voucher in valoare de 1000 RON

  Premiul 3: Voucher in valoare de 500 RON

  BONUS: Castigi automat un voucher cadou din partea noastra daca votezi povestea preferata!

  Te invitam de asemenea sa vezi si povestile celorlati participanti.

  Regulament Campanie
  “Mobilam Povesti”
  (“Regulamentul Oficial”)
  din data de 15.10.2020 – în vigoare din data de 15.10.2020

  SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI

  Acesta campanie, “Mobilam Povesti” – este organizata şi desfăşurata de RomConfort Mobila aflata in subordinea SC STEFAROM SRL _________________________ (denumită în continuare “Organizator sau Sensiblu”).

  Participanţii la campanie (denumita în continuare “Campanie” sau “Concurs”) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
  Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui Participant la Campanie pentru consultare în locatiile fizice RomConfort precum si pe www.rom-confor.ro.
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, cu cel puțin 5 zile înainte de data implementării efective a modificării, prin afișarea unui anunț în showroom-ul RomConfort, precum și pe site-ul menționat anterior privind modificarea Regulamentului Oficial. Înainte de intrarea în vigoare, noul Regulament Oficial va putea fi consultat exclusiv pe site-ul amintit arătate mai sus, iar principalele modificări pot fi obținute de Participanți și de la agentii RomConfort.
  SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
  Campania “Mobilam Povesti” se desfasoara on-line, pe www.rom-confort.ro/povesti aflat in structura organizatorica a SC STEFAROM SRL.

  SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
  Programul de Fidelitate se desfasoara pe durată de 28 de zile, incepand cu data de 15.10.2020. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Campaniei.
  Înştiinţarea referitoare la încetarea Campaniei va fi afişată de Organizator cu cel puțin 2 zile înainte de data încetării Campaniei în magazinul RomConfort din subordinea SC STEFAROM SRL, precum şi pe site-ul www.rom-confort.ro.
  Programul de Loialitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
  Poate fi participant al campaniei orice persoana fizică sau, persoana juridica reprezentata prin persoana fizică, ce indeplineste criteriul varstei de minim 18 ani împliniţi (denumit în continuare “Participantul”) .

  La Campania “Mobilam Povesti” se poate participa prin completarea formularului de inscriere, disponibil pe site-ul campaniei. Participantul este obligat să furnizeze datele sale reale în vederea completării integrale a Formularului de Înscriere. Participantul se obliga sa verifice corectitudinea datelor de pe formular precum si se obliga sa semneze formularul final pus la dispozitie de catre site.
  Participantul este, de asemenea, obligat să furnizeze toate datele necesare pentru completarea integrală a câmpurilor marcate ca obligatorii în Formularul de Înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume prenume, adresa de mail, continut text (poveste), continut media (text sau video),.
  Formularul de Înscriere conţinând date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea participării la Campania “Mobilam Povesti”.
  După semnarea Formularului de Înscriere și trimiterea acestuia către organizator, responsabilul campaniei proceseaza Formularul de Înscriere si publica inscrierea participantului.

  SECŢIUNEA 5. PREMIILE

  Premiile Campaniei “Mobilam Povesti” sunt reprezentate de Vouchere de cumparaturi pe site-ul www.rom-confort.ro Dupa cum urmeaza:

  Locul 1 : Voucher in valoare de 1.500 ron
  Locul 2 : Voucher in valoare de 1.000 ron
  Locul 3 : Voucher in valoare de 500 ron

  Voucherele au o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii si transmiterii lor catre castigatori si sunt valabile in cazul comenzilor a caror valoare totala a produselor comandate depaseste suma de 5.000 ron.

  SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI

  În cazul în care Participantul optează pentru produse deja in promoţie  sau pentru produse cu pret redus, Participantul beneficiază numai de reducerea conforma voucherului castigat şi nu mai poate beneficia de discount cumulate din 2 promotii diferite
  Punctual si doar în anumite situații, Organizatorul poate decide în mod expres cumularea unor promoții sau reduceri cu discountul direct oferit prin utilizarea Codului Voucher, insa acest lucru va fi semnalizat corespunzator, participantilor.
  Limitări în acordarea discount-ului:
  Discount-ul prin reducere de preţ se aplică produselor doar cu condiţia ca preţul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziţie al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care cu ocazia aplicării discount-ului, preţul de vânzare al produselor scade sub sau egalează costul de achiziţie, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât preţul final de vânzare al produselor şi/sau serviciilor să fie mai mare decat costul de achiziţie.
  discount-ul nu se cumulează cu nicio altă promoţie sau reducere în desfășurare la aceleași produse, cu excepția cazurilor în care Organizatorul decide în mod expres altfel.
  Punctual, în anumite situații, Organizatorul poate decide că pentru anumite produse nu se acordă niciun fel de discount.

  SECŢIUNEA 7. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin semnarea Formularului de Înscriere, Participantul îşi exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC STEFAROM SRL, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii SC STEFAROM SRL, în scopuri statistice, iar în situația în care și-a dat acordul, si pentru acţiuni de marketing direct, pentru profilare si pentru a primi materiale informative personalizate de la SC STEFAROM SRL. De asemenea, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate în mod implicit pentru comunicări comerciale corelate cu Programul de Campanie, pe baza politicilor comerciale ale Organizatorului.
  Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare.
  În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale Participanților înrolați in Campanie, aceștia au următoarele drepturi:
  Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participanții au dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator;
  Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: Participanții au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul Participantului, iar acesta își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) Participantul își exercită dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
  Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Participanții au dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Organizatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă Participantul nu dorește ștergerea datelor sale cu caracter personal, ci restrângerea utilizării acestor date; (iii) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă Participantul are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept al său în instanță sau (iv) Participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Organizatorul să verifice dacă temeiurile legitime ale sale prevalează asupra drepturilor Participantului;
  Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care se află Participantul, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a se opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Participantul sau îl afectează pe acesta în mod similar într-o manieră semnificativă;
  Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
  Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții pot trimite o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: _______________
  În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
  De asemenea, în cazul în care Participantul dorește să își retragă consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct,  acesta poate utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.
  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.
  Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acest Regulament Oficial se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani.

  SECŢIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL
  Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui Participant la Campanie în showroom-ul RomConfort, precum și pe site-ul www.rom-confort.ro.
  Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.
  SECŢIUNEA 9. LITIGII
  Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Program de Fidelitate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

  SC STEFAROM SRL
  (RomConfort Mobila)